Přihlášení | Registrace
HappyHair · Všeobecné obchodní podmínky
Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace

Všeobecné obchodní podmínky

Autorem a provozovatelem webových stránek www.happyhair.cz (dále jen HappyHair) je společnost Eureco, s. r. o., (dále jen Provozovatel). Provozovatel vytvořil tyto webové stránky v dobrém úmyslu – s cílem zprostředkovat virtuálního kadeřníka a vizážistu jako internetovou službu pro návštěvníky svých webových stránek.
Používáním kterékoliv části HappyHair souhlasí každý návštěvník těchto stránek s následujícími obchodními podmínkami, které jsou pro něj závazné:

Uživatel virtuálního kadeřníka a vizážisty, stejně jako návštěvník Happyhair, nesmí:

  • Vkládat a zveřejňovat jakékoliv nemravné fotografie či fotografie jiných lidí bez jejich souhlasu
  • Používat jakoukoliv část HappyHair anebo jeho produkty k činnosti komerčního anebo obchodního charakteru bez písemného souhlasu ze strany Provozovatele. Uživatel ani návštěvník nesmějí vytvářet kopie kterékoliv části HappyHair – kromě všech funkcí, které podporuje samotný HappyHair.
  • Vkládat a zveřejňovat v diskusním Fóru a kdekoli jinde nemravné odkazy, stejně jako odkazy reklamního a komerčního charakteru.
  • Záměrně kazit diskusi ve Fóru anebo kdekoliv jinde na webové stránce.

Další ustanovení a povinnosti

  • Provozovatel se zaručuje, že zabezpečí plynulý chod poskytované služby, s minimalizací jakýchkoli výpadků, s tím, že při jejich výskytu je bude neprodleně řešit.
  • Provozovatel HappyHair v žádném případě neručí za případné škody, které mohou vzniknout uživateli v důsledku používání těchto webových stránek. Uživatel používá HappyHair na svoji vlastní zodpovědnost. HappyHair zprostředkovává uživateli pouze vizualizaci účesu, respektive vizáže, a uživatel bere na svoji plnou zodpovědnost, jakým způsobem naloží s informacemi a dalšími vedlejšími produkty, které souvisejí s používáním HappyHair.
  • Provozovatel neručí za ztrátu jakýchkoliv uživatelových dat, jakými jsou například fotografie nebo uložené vizáže, ani za obsah e-mailů, které uživatel zašle prostřednictvím HappyHair.
  • Provozovatel je oprávněný kdykoliv měnit obsah HappyHair nebo z něho vymazávat odkazy a příspěvky, pokud je bude považovat za nevhodné, a dále přidávat nové funkce, stejně jako měnit podmínky používání HappyHair.
  • Uveřejňování reklamy je vyhrazeno výhradně Provozovateli HappyHair.

Ukončení/Omezení přístupu
Provozovatel si podle svého vlastního uvážení vyhrazuje právo ukončit přístup uživatele do HappyHair, popřípadě ke službám a přidruženým službám anebo ke kterékoliv jejich části, a to kdykoliv a bez předcházejícího upozornění. Provozovatel může stejně tak ukončit anebo pozastavit uživatelův přístup k webovým stránkám, popřípadě ke službě (službám) z důvodů nečinnosti uživatele, za kterou je považováno jeho nepřihlášení do HappyHair během delší doby, než je jeden rok.

Administrace registračních údajů
Správcem osobních údajů zadávaných při registraci je Provozovatel. Provozovatel se zavazuje, že bude používat osobní údaje registrovaných uživatelů výhradně za účelem poskytování služeb HappyHair a k zasílání informací o svých vlastních produktech, respektive o produktech svých obchodních partnerů. Zasílání informačních e-mailů může uživatel zrušit/deaktivovat vlastnoručně v nastaveních svého členství, popřípadě může požádat o deaktivaci Provozovatele prostřednictvím e-mailu.

Členský účet, heslo a jejich bezpečnosť
Pokud si uživatel vytvoří svůj profil ve Virtuálním kadeřníkovi, musí absolvovat celý proces registrace tak, že poskytne aktuální, pravdivé, úplné a přesné informace – přesně podle pokynů příslušného registračního formuláře. Základní členství ve Virtuálním kadeřníkovi se aktivuje bez jakéhokoliv poplatku. Uživatel je plně zodpovědný za zachování důvěrnosti svého hesla a účtu. Stejně tak je zodpovědný za všechny činnosti, které se objevují pod jeho účtem. Uživatel souhlasí s tím, že bude Provozovatele ihned informovat o jakémkoliv neoprávněném použití jeho účtu, popřípadě o jakémkoliv jiném porušení bezpečnosti. Provozovatel nenese zodpovědnost za případné ztráty, které mohou vzniknout v důsledku činnosti někoho jiného pomocí hesla anebo účtu uživatele, a to buď s uživatelovým vědomím, anebo bez něj. Uživatel je však povinen nést zodpovědnost za případné ztráty vzniklé Provozovateli anebo jiné straně v důsledku použití jeho účtu anebo hesla jinou stranou. Uživatel ručí za to, že jeho účet nebude používat nikdo jiný bez jeho souhlasu.

Zrušení účtu/registrace
Svoji registraci může uživatel kdykoliv vlastnoručně zrušit/deaktivovat v nastaveních svého členství, popřípadě může požádat o deaktivaci Provozovatele prostřednictvím e-mailu. Po deaktivaci se definitivně smažou všechny jeho údaje včetně fotografie a funkcí, které poskytoval Virtuální kadeřník pro jeho účet. V případě, že využívá zpoplatněných služeb HappyHair a měl je během deaktivace účtu stále aktivní, deaktivací účtu dochází k jejich automatickému zrušení bez možnosti jejich opětovného spuštění. Po deaktivaci není možná opětovná aktivace účtu a uživatel musí pro jejich aktivaci projít znovu od počátku celým registračním procesem.

Platební procesy
Uživatel HappyHair souhlasí s cenou a trváním zpoplatněných částí služby (to znamená plné verze HappyHair – členství PREMIUM) podle podmínek, o kterých získá informace v aktivačním okénku při jejich aktivaci. Poplatek za plnou verzi je dobrovolný a aktivuje se platbou prostřednictvím SMS, respektive platební kartou a bankovním převodem, a to pouze v případě, že si sám vybere tuto možnost. V případě otázek ohledně platby může uživatel kontaktovat Provozovatele prostřednictvím e-mailu, popřípadě telefonicky.

Úprava obchodních podmínek
Provozovatel si vyhrazuje právo změnit obchodní podmínky a upozornění, za jakých podmínek je Virtuální kadeřník nabízen – včetně poplatků spojených s používáním webových stránek – umístěním upravených obchodních podmínek v rámci HappyHair anebo jejich zasláním e-mailem. Používání HappyHair uživatelem po tomto oznámení se považuje za jeho souhlas s těmito změnami. Uživatel je zodpovědný za pravidelnou kontrolu obchodních podmínek zveřejněných v rámci HappyHair.

Omezení provozu systému
Provozovatel provádí pravidelnou údržbu systému HappyHair a za tímto účelem je oprávněn omezit provoz systému, popřípadě jej na určitou dobu úplně vyřadit z provozu. Provozovatel je povinen oznámit pravidelné a plánované výluky systému, které budou trvat déle než 15 minut, na internetových stránkách HappyHair alespoň jednu hodinu dopředu. Stejně tak je oprávněn omezit anebo přerušit provoz systému, a to na čas potřebný k odstranění poruch, popřípadě jiných závad, které by měly vliv na funkčnost systému HappyHair.

Naposledy upravováno: 24. dubna 2010

TOPlist

Copyright © 2008 - 2024, Eureco s.r.o.
Virtuální kadeřník HappyHair - účesy a vlasy Vlož svou fotku a objev účes, který ti bude slušet nejvíce! Tisíce účesů, účesy celebrit, módní střihy, svatební, společenské, emo, účesy 2024, účesy na ples - účesy přes počítač. Tisíce střihů a desítky stylů a barev pro všechny typy vlasů!. happyhair.sk